Banner GvG
Home CoP? Mest en kunstmest Loosbaar water?(16-10-2014) Business cases Info Contact

Nieuws

jun 3, 2014

De firma CarbonOrO brengt een nieuwe technologie op de markt voor het verwijderen van CO2 uit biogas. Dit is een noodzakelijke stap in het opwaarderen naar ‘groen gas’ met aardgaskwaliteit. De techniek vergroot de opbrengst van ‘groen gas’ uit biomassa met 10%-15% in vergelijking met bestaande oplossingen.

mei 9, 2014
Op 6 juni 2014 organiseert de TKI Gas de werkconferentie Over de grens met Gas in de Novio Tech Campus te Nijmegen.
apr 2, 2014

Op 12 en 13 april 2014 organiseert Doepik open dagen op haar vestiging te Stadlohn (Bij Winterswijk net over de grens in Duitsland).  Iedereen is op deze dagen van harte welkom. Wat er zoals te zien is ziet u in deze PDF.

apr 2, 2014

Op de bijeenkomst Kansen voor Verwaarden Dierlijke Mest (28 maart 2014, Hengelo (Gld)legden verschillende experts een duidelijke visie neer (zie presentaties). Het grondwater in de Achterhoek en andere delen van Gelderland en Nederland bevat nog teveel nitraat. De komende jaren zullen de fosfaat- en stikstofnormen voor de bemesting van akkers en weilanden daarom nog strenger worden. Voor het voorkomen van economische krimp heeft de realisatie van betrouwbare mestverwerking in gebieden met intensieve veeteelt zoals de Achterhoek en de Gelderse Vallei daarom een  zeer grote urgentie.

feb 27, 2014
OP 28 maart aanstaande organiseert de CoP GvG een bijeenkomst met als titel Kansen voor verwaarding van dierlijke mest. Hans van den Boorm (Rabobank) en Harm Smit (DG Agro, ministerie EZ zullen er presentaties verzorgen. Het volledige programma wordt een dezer dagen op deze site gepubliceerd.
feb 27, 2014

Dankzij de werving en bemiddeling van de Innovatiehub Biomassa starten studenten deze maand zeven R&D projecten bij Achterhoekse bedrijven.  Door overlap in de projecten en onderlinge discussie tussen de studenten ontstaan nu al nieuwe inzichten en ideeën.  Volgens manager Iris Walhout is de Innovatiehub daarmee uniek.  “Er  ontstaat daadwerkelijk een versnelling van de innovatie,” zegt Iris Walhout,  “Voor de toekomst van de betrokken bedrijven, de regio en de ontwikkelingen in de mestsector heeft dat grote waarde.”  

feb 13, 2014

Noteer alvast in de agenda:

Werkconferentie: Kansen voor verwaarden van mest.

Datum: 28 maart van 13.00 uur tot 17.30 uur

Locatie: Proefboerderij De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo.

Inschrijven als deelnemer (gratis): stuur een mail met uw naam en verdere NAW gegevens naar aanmelden@goudvoorgroenlo.nl

nov 25, 2013
Op 28 november presenteert de CoP Goud voor Groenlo haar eerste rapport aan de portefeuillehouders economie van de Achterhoekse gemeenten. Ze vergaderen die dag in het gemeentehuis van Lichtenvoorde.
nov 11, 2013
Op 13 november presenteert de CoP Goud voor Groenlo haar eerste rapport aan de leden van de werkplaats Duurzame Energie. 
 
okt 31, 2013
De provincie Gelderland vindt de CoP Goud voor Groenlo van groot belang voor de sector en ondersteunt ze daarom met een nieuwe opdracht.
okt 15, 2013
Annemieke Traag, de gedeputeerde van de provincie Gelderland met oa innovatie in haar agenda, schrijft een voorwoord voor het rapport van de COP Goud voor Groenlo.
apr 22, 2013
Groene meststof is een veel betere term dan mineralenconcentraten en kunstmestvervangers.
apr 19, 2013

De CoP Goud voor Groenlo kijkt terug op een druk bezocht en succesvol symposium over het verwerken en verwaarden van dierlijke mest.

apr 2, 2013
Het programma is bekend. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
mrt 20, 2013

Noteer alvast in de agenda:

Symposium: Verwerken en verwaarden van dierlijke meststromen: De volgende stap

Datum: 18 april 2013 van 13.30 uur tot 17.30 uur

Locatie: Proefboerderij De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo.

 

 

dec 13, 2012
Er wordt hard gewerkt aan de oprichting van de CoP Goud voor Groenlo.

schema vee mest biogas veevoerDe CoP
Goud voor GroenloDe community of practice Goud voor Groenlo stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Gelderse bedrijven, overheden en (kennis)instellingen die werken aan duurzame energie uit mest en biomassa.  Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling van innovaties en nieuwe bedrijvigheid. De CoP wil daarmee een bijdrage leveren aan het oplossen van de mestproblematiek en de productiekosten van biogas uit mest verlagen.

De landbouwhuisdieren in Gelderland produceren per jaar circa 12 miljoen ton mest. Hervan is ongeveer 3,5 miljoen ton aan te merken als overschot mest. Het grootste deel hiervan wordt op het moment afgevoerd naar Duitsland a circa €18,-- per ton. Kortom een problematiek met een behoorlijke omvang die de Gelderse agrarische sector op jaarbasis circa €60 miljoen kost. Oplossingen hiervoor zijn dringend gewenst. Een eerste rapport van de CoP hierover vindt u hier

Via deze site kunt u lid worden van deze gemeenschap en mede de agenda bepalen. Verder u vindt u hier informatie zoals de contactgegevens van bedrijven, overheden en instellingen die uw eigen aktiviteiten kunnen versterken. De activiteiten van de CoP worden georganiseerd door de stichting Biomassa.

 

Deze activiteit maakt deel uit van het Gelders kennisprogramma DuurzaamDoor  2013-2016